ANA SƏHİFƏ | İƏT MODEL | ELANLAR | MÜHAZİRƏLƏR | İNTERAKTİV PANEL | QEYDİYYAT | ƏLAQƏ
ƏSAS MENYU

İstifadə materialları

İƏT Modeli: Beynəlxalq Münasibətlər Akademiyası Proqramı Bakı, Mart-may 2013
Sayta qoyulub: 16:12 15.04.2011 (1270 dəfə oxunub)
İKT Modelinin açılışı, model haqqında ümumi məlumat, qonaqların və partnyorların açılış çıxışları

1. İslam Əmakdaşlıq Təşkilatı haqqında (tarix, ideya, icra mexanizmi, AR ilə əlaqələr və əhəmiyyət)

2. Kurslar haqqında texniki məlumat, əhəmiyyəti.

3. İslam sivilizasiya bucağından (və ya İƏT fəlsəfəsi) (Qlobal məsələlər, İslam daxili mövzuları, Qloballaşma, Milli müstəqillik, Demokratiya, Gender problematikası, İqtisadi düzən, İnsan haqları konsepsiyası)

4. İƏT: ümumi məlumat, strukutru və qərarvermə mexanizmi. Qətnamələr, danışıqlar, prinsiplər.

5. Islam iqtisadiyyatı konsepsiyası və İƏT-in maliyyə qurumları

6. İƏT konsepsiyasında insan haqları problemi (şəxsi azadlıq, qadın hüququ)

7. İƏT-nin islamdaxili və mədəniyyətlərarası dialoq konsepsiyası (İslamdaxili, məzhəblər arası yaxınlaşma əhəmiyyəti və strategiya. Sivilizasiyalar arası dialoqa barədə. İslamofobiyanın səbəbləri və tənqidi.)

8. İslam və siyasət (İslam və demokratiya anlayışı, İƏT siaysi rejimlər tipoloqiyası. İslamın dünyəvi dövlətdə rolu və yeri, islam-dövlət münasibətləri modelləri.).

9. İslam sivilizasiyası dünyaya nə verdi (İslam sivilizasiyasının tarixi, bu günü və gələcyinə baxış. İslamın gətirdiyi qabaqcıl dəyərlər.)

10. İslamın din olaraq əsasları (Quran, şəriət, irfan və s.)

**

İƏT haqqında